You are here

Planstrategi 2018 - Fælles Takter

Planstrategien er en vigtig brik i byrådets arbejde med at sætte retning for kommunens udvikling

Byrådet har gennem hele 2018 arbejdet med planstrategiens indhold. Det har udmøntet sig i de tre temaer "Boligpolitik - byer i social balance", "Tættere og stærkere byer" samt "Robuste grønne miljøer".

Planstrategien blev endeligt vedtaget af byrådet den 24. april 2019. Du kan læse om den politiske behandling af planstrategien under punkt 99.

Senest opdateret

06.07.2020