You are here

Projekt Brandkadetter

Når du afspiller videoen, accepterer du, at Youtube sætter en trackingcookie, som kan bruges til fx markedsføring. Hvis du ønsker at undgå dette, bør du ikke afspille videoen.

Projekt Brandkadetter tilbyder unge i alderen 14-17 år et forløb på Beredskabsstationen.

Om Brandkadetterne

Projekt Brandkadetter har siden september 2011 tilbudt unge i alderen 14-17 år et forløb med førstehjælp, brandbekæmpelse, ulykkeshåndtering, personlig udvikling og teambuilding. Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Østsjællands Beredskab.

2 hold om året (ca. 20 personer) gennemfører forløbet som brandkadet. Flere af de unge er efterfølgende blevet tilknyttet Østsjællands Beredskab som frivillig instruktør eller som brandmand. Det er et forebyggende projekt, som udmønter målene i den sammenhængende børnepolitik om tidlig, lokalt forankret og tværfaglig indsats. Forløbet foregår i fritiden.

Formål

Formålet med Projekt Brandkadetter er at styrke de unges identitet og trivsel. De unge tilegner sig færdigheder, der gør dem i stand til at håndtere pressede situationer. I forløbene lærer de, hvordan man forebygger og slukker brande, hjælper mennesker i nødsituationer og giver førstehjælp. De unge vil blive bedre til at tage ansvar og få tillid til selvstændigt at løse opgaver. Visionen er at yde en tidlig og forebyggende indsats.

Forløbet sigter samtidig mod at gøre de unge til aktive medborgere og rollemodeller. Målet er at motivere de unge til uddannelse og beskæftigelse. De unge kan ved det fyldte 18. år søge om ansættelse på Østsjællands Beredskab som frivillige brandmænd.

Se mere på facebook - projekt brandkadet og på Østsjællands Beredskabs hjemmeside.

I videoen kan du se, hvad du som brandkadet bliver kastet ud:

 

Fakta

  • Forløbet strækker sig over 17 uger
  • Det er gratis at deltage
  • De unge skal møde én gang om ugen, på nær ferier og helligdage

Kontakt

• Østsjællands Beredskab, Ungeberedskab@roskilde.dk
Tlf. 46 31 39 10
• Skole- og Børnesekretariatet, skoleogboern@roskilde.dk
Tlf. 46 31 40 09.

Publikationer

Senest opdateret

20.05.2019