You are here

Puljen til sommerferieaktiviteter

Her kan du søge om tilskud til sommerferieaktiviteter baseret på fællesskab og sjov for børn og unge

For en del børn og unge har situationen under covid-19-krisen været vanskelig. Mange har været isolerede og har stået uden sociale fællesskaber og normale hverdagsrytmer med fritidstilbud, skole og pauser fra hjemmet.

Regeringen har derfor bevilget midler til kommuner til sikring af et bredt udbud af sommerferieaktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie.

I Roskilde Kommune ønsker vi, at understøtte sommerferieaktiviteter baseret på fællesskab og sjov for børn og unge, der ligger i skolernes sommerferie uge 27-32, begge uger inkl. Derfor er der oprettet en pulje, hvor du som forening, institution, organisation eller virksomhed kan søge om tilskud til følgende:

 • Nye, ikke hidtil planlagte sommerferieaktiviteter
 • Udvidelse af eksisterende sommerferieaktiviteter
 • Aktiviteterne skal primært være målrettet børn og unge i Roskilde Kommune
 • Unge kan også søge tilskud til aktiviteter for andre unge.

Hvis aktiviteten opnår tilskud forpligter I jer til følgende: 

 • at oprette jeres arrangement/aktivitet som en begivende under Facebook-gruppen ”Alle tiders sommer for børn og unge”.
 • At søge om eventuelle tilladelser til arrangementerne på Roskilde Kommunes "Arrangørguide".
 • Regnskab eller dokumentation for afholdte udgifter skal indsendes senest 3 uger efter endt arrangement. De nærmere rammer for regnskabet vil fremgå af bevillingsbrevet.
 • Dokumentation for afholdelse af aktiviteten skal indsendes senest 3 uger efter afholdelse og skal bestå af stemningsbilleder fra aktivitetsdagen. Undgå billeder, hvor personer kan genkendes.
 • at I står til rådighed, hvis INSP! Media eller Roskilde Kommunes Kommunikationsafdeling har brug for billeder, video, interview eller andet.
 • Uforbrugte midler skal tilbagebetales.

Hvis I har et ønske om, at samarbejde med jeres lokale klub, har brug for hjælp og vejledning til jeres ansøgning eller har spørgsmål til puljen, er I velkomne til at kontakte:

Sif Vincent Brunemark
Kultur og Idræt
Telefon 24 52 34 91
Mail book@roskilde.dk

Læs mere her

 • Værd at vide, inden du søger

  • Ansøgningernes økonomi og indhold bliver vurderet ud fra en rimelighedsbetragtning
  • Ved udgifter til løn forudsættes det, at niveauet så vidt muligt tager afsæt i relevante overenskomster for de involverede personalegrupper
  • Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, at føre løbende tilsyn med aktiviteterne
  • Der er et særligt fokus på, at hele aldersspændet i målgruppen får tilbud
  • Hvis der søges tilskud til eksisterende sommerferieaktiviteter, skal tilskuddet medføre, at arrangementet udvides.
 • Hvem kan søge?

  Følgende kan søge puljen:

  • Foreninger
  • Institutioner
  • Organisationer
  • Virksomheder
 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

  Svartiden kan variere afhængigt af ansøgningen, men vi vil behandle ansøgningerne hurtigst muligt. Der kan søges om tilskud fra puljen, så længe der er midler tilbage eller til og med uge 32.

 • Hvad kan der søges til?

  Der kan søges om tilskud til følgende udgifter. Hvis der søges tilskud til eksisterende sommerferieaktiviteter, skal tilskuddet medføre, at arrangementet opskaleres.

  • Honorar/løn i forbindelse med arrangementets udførsel
  • Honorar til opsøgende indsatser, særligt målrettet til børn og unge
  • Materialer/anskaffelser for at gennemføre aktiviteten
  • Forplejning (ikke alkohol)
  • Tilskud til deltagerbetaling/fripladser
  • Markedsføring
  • Leje af faciliteter
  • Kørsel og transport
 • Hvad kan der ikke søges til?

  Der kan ikke søges om tilskud til følgende:

  • Projekter der har et kommercielt sigte
  • Allerede afholdte udgifter
  • Allerede planlagte arrangementer. Hvis der søges tilskud til et eksisterende arrangement, skal tilskuddet medføre, at arrangementet opskaleres.
  • Der kan ikke søges til lukkede events eller arrangementer, der for eksempel kræver medlemskab

   

 • Hvordan udbetales tilskuddet?

  Bliver ansøgningen godkendt, modtager ansøgeren et bevillingsbrev.

  Tilskuddet vil blive udbetalt således:

  • Hvis din organisation har en NemKonto tilknyttet jeres CVR-nummer vil tilskuddet udbetales til denne konto.

   

 • Børneattester

Senest opdateret

01.11.2020