You are here

Regler for standpladser og affaldsskure

Der er en række krav til det område, hvor jeres fælles affaldsbeholdere og -containere står. Både ved eksisterende pladser og når I skal etablere nye.

I har som ejer- eller boligforening ansvaret for, at adgangsforholdene lever op til de bestemmelser, der er beskrevet som en funktionsduelig ordning i Regulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune. Det betyder, at vi har opstillet en række krav, I skal opfylde for at få hentet affald.

Kravene skal både sikre skraldemanden ordenlige arbejdsforhold, og at I får hentet affaldet som planlagt. Adgangsforholdene tæller blandt andet afstand til beholderne, belysning og belægning på vejen hen til beholderne.

Krav til adgangsvej og standplads: 

 • Affaldscontainerne skal stå med min. 10 cm i mellem dem, og håndtaget skal vende ud mod skraldemanden.
 • Der må maksimalt være 40 meter fra det sted, hvor skraldebilen kan holde og hen til affalds containerne.
 • Der skal være en frihøjde på minimum 2,2 meter. Det gælder fx under carporte og træer og affaldsskure. 
 • Der skal være en passage med fast belægning til affaldsbeholderne, der er mindst 1 meter bred.
 • Hvis affaldscontainerne står over for hinanden, skal passagen i midten være min. 120 cm. Så kan containerne nemlig trækkes ud og drejes. 
 • Hvis der holder biler ved adgangsvejen, skal passagen være minimum 2 meter bred. Så undgår skraldemanden at komme for tæt på bilerne.
 • Adgangsvejen må ikke stige med mere end 1 meter pr. 10 meter.
 • Underlaget skal være jævnt og fast. Fx af fliser eller asfalt. Brosten og grus er ikke et fast underlag. 
 • Skal skraldemanden passere en låge eller en dør, skal den kunne stå åben af sig selv og være min. 120 cm bred. Dette gælder også låger til affaldsskure.
 • Adgangsvejen skal være oplyst, når skraldemanden henter affald. Der skal være nok lys til, han kan se, hvad han laver.
 • Der skal være fri adgang hele vejen. Derfor må cykler, haveredskaber, barnevogne og andre ting ikke blokere for skraldemanden.
 • I vinterhalvåret skal adgangsvejen ryddes for sne og is. Husk også at gruse den glatte vej - både adgangsvejen og på fortov.

Hvis du vil ændre din adgangsvej, hjælper vi gerne med råd og vejledning. Send en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk - så finder vi sammen en løsning.

Senest opdateret

12.10.2020