You are here

Roskilde Stadsarkiv

Roskilde Stadsarkiv er Roskilde Kommunes arkiv. Vi indsamler og bevarer arkivmateriale fra Roskilde Kommune og stiller det til rådighed for offentligheden.

Roskilde Stadsarkiv har materiale fra den nuværende Roskilde Kommunes geografiske område. 

Vi har også arkivmateriale fra de forhenværende kommuner Gundsø og Ramsø, samt materiale fra de gamle sognekommuner fra før kommunalreformen i 1970.

Arkivmateriale før 1930 fra Roskilde Købstadskommune er afleveret til Rigsarkivet.

Se arkivalierne på: 

På Roskilde Stadsarkiv finder du de fleste eksamensprotokoller og eksamensbeviser fra nuværende og tidligere folkeskoler i Roskilde Kommune (og de tidligere Ramsø og Gundsø Kommuner).

Vi laver kopier af eksamensbeviser til borgere, der har mistet deres bevis fra folkeskolen. Og vi formidler lokalhistorien og stiller vores samlinger til rådighed for offentligheden.

Roskilde Stadsarkiv er som offentligt §7-arkiv underlagt arkivlovens bestemmelser.

Læs om arkivlovens bestemmelser her.

Spørgsmål og svar

 • Hvordan bestiller jeg materiale fra Stadsarkivet?

  Arkivmateriale fra Stadsarkivet skal du bestille via Roskilde Kommune.

  Forvaltningen bestiller materialet hjem fra kommunens fjernarkiv. Når materialet er kommet hjem til dig, får du besked fra Stadsarkivet via mail eller telefon.

 • Hvor besøger jeg Stadsarkivet?

  Stadsarkivet har fælles læsesal med Roskilde Lokalhistoriske Arkiv på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde.

  Du kan ikke besøge Stadsarkivet og se arkivmateriale samme dag. Papirarkivalier er opbevaret på fjernmagasin og skal bestilles hjem via Roskilde Kommunes forvaltning.  Det tager 4-5 dage inden materialet er tilgængeligt.

  Gå til hjemmesiden for Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

 • Hvem kan se Stadsarkivets materiale?

  Alle kan bestille arkivalier fra Roskilde Kommune. Store dele af Stadsarkivets materiale kan du uden videre bestille til at se på Roskilde Lokalhistoriske Arkivs læsesal. Arkivalierne kan i mange tilfælde benyttes frit, når de er 20 år gamle. Som hovedregel er materiale, der er under 20 år gammelt, ikke afleveret til Stadsarkivet.

  Hvis materialet er yngre end 20 år og ikke er afleveret til Stadsarkivet, skal du henvende dig i den forvaltning, som har behandlet sagen for at søge om aktindsigt til at se materialet. Ønsker du at få aktindsigt i en sag, dokumenter eller oplysninger, skal du kontakte Roskilde Kommune.

  Du kan læse mere om aktindsigt her.

  Arkivmateriale som indeholder fortrolige oplysninger skal du søge om tilladelse til at se.

 • Hvordan finder jeg ud af, om jeg skal søge tilladelse for at se arkivmateriale?

  Der er i arkivloven fastsat frister for, hvornår du må se Stadsarkivets arkivalier. Hvis arkivalierne indeholder fortrolige oplysninger er fristerne længere end 20 år. Tilgængelighedsfristen på materiale med oplysninger om rent private forhold er 75 år, mens almindelige sager må ses efter 20 år.

  Tilgængelighedsfristen bliver beregnet fra det år, sagen er afsluttet.

  Du kan læse om tilgængelighedsfrister på arkivalier her.

  Hvis du ønsker at se arkivmateriale, der indeholder personlige oplysninger som er omfattet af tilgængelighedsreglen på 75 år, kan du søge om tilladelse til at se materialet, selvom der ikke er gået 75 år.

 • Hvordan søger jeg tilladelse til at se materiale med oplysninger om private forhold?

  Du kan søge om tilladelse til at se arkivmateriale, selvom der ikke er gået 75 år. Ansøgning om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale foregår ved at rette henvendelse til Stadsarkivet på mail stadsarkiv@roskilde.dk.

  Du skal være opmærksom på, at du vil blive bedt om at oplyse dit formål med ansøgningen.

Kontakt

Roskilde Stadsarkiv
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 50 99

Senest opdateret

05.01.2021