You are here

Roskilde Sydby

Roskilde Sydby er en mangfoldig og dynamisk bydel, og med en ny helhedsplan ønsker Roskilde Kommune at sikre en fortsat sammenhængende udvikling af bydelen som helhed.

Roskilde Sydby er med sine godt 8.250 indbyggere og et meget stort antal arbejds- og studiepladser en mangfoldig og blandet bydel. Bydelen har mange kvaliteter med grønne områder og dejlige boligkvarterer, men Sydbyen har også brug for et løft. Den fremstår opdelt og med områder, der trænger til fornyet opmærksomhed. Der er brug for at skabe nye og bedre forbindelser og styrke fællesskabet på tværs af eksisterende grænser, så potentialerne kan forløses og bydelen kan udvikle sig til et mere sammenhængende og levende område.

Roskilde Kommune har på baggrund af en foranalyse og inddragelse af borgere og aktører i bydelen udarbejdet en helhedsplan for Sydbyen, som blev endeligt vedtaget af Roskilde Kommunes byråd den 27. januar 2021. 

En udviklingsstrategi der sætter retning

Ambitionen for Helhedsplanen for Roskilde Sydby er at skabe en mere sammenhængende, attraktiv og levende bydel. Det er bl.a. motiveret af byrådets boligpolitik ‘Byer i social balance’, hvor visionen er at styrke udsatte boligområder, få stærke områder til at løfte mere og sikre at nye områder udvikles stærke og mangfoldige. 

Helhedsplanen skal igangsætte og lede udviklingen af bydelen over de kommende år. Planen er bygget op om 4 udviklingsprincipper og udpeger en række indsatser og konkrete projekter, hvor nogle er perspektiv projekter mens andre vil blive realiseret på kortere sigt. Der vil i forbindelse med konkretiseringen af de enkelte projekter bliver gennemført en målrettet borgerinddragelse for disse.

Du kan læse foranalysen og helhedsplanen nedenfor. 

Materiale

Senest opdateret

23.02.2021