You are here

Roskilde Sydby

Roskilde Sydby er en sammensat og meget varieret bydel, som Roskilde Kommune med en ny strategi og helhedsplan ønsker at sikre en sammenhængende byudvikling.

Roskilde Sydby er med sine godt 8.250 indbyggere og et meget stort antal arbejds- og studie pladser en mangfoldig og blandet bydel. Bydelen har mange kvaliteter, med grønne områder og dejlige boligkvarterer, men Sydbyen har også brug for et løft. Den fremstår opdelt og med områder, der trænger til fornyet opmærksomhed. Der er brug for at skabe nye og bedre forbindelser og styrke fællesskabet på tværs af eksisterende grænser, så potentialerne kan forløses og bydelen kan udvikle sig til et mere sammenhængende og levende område.

Roskilde Kommune har på baggrund af en foranalyse og inddragelse af borgere og aktører i bydelen udarbejdet et forslag til en strategi og helhedsplan for Sydbyen, som sendes i høring i efteråret 2020.

En udviklingsstrategi der sætter retning

Ambitionen for Strategien og helhedsplanen for Roskilde Kommunes er at skabe en mere sammenhængende, attraktiv og levende bydel. Det er bl.a. motiveret af byrådets boligpolitik ‘Byer i social balance’, hvor visionen er at styrke udsatte boligområder, få stærke områder til at løfte mere og sikre at nye områder udvikles stærke og mangfoldige. 

Udviklingsstrategien skal igangsætte og lede udviklingen af bydelen over de kommende år. Planen er bygget op om 4 udviklingsprincipper og udpeger en række indsatser og konkrete projekter, hvor nogle er perspektiv projekter mens andre vil blive realiseret på kortere sigt. Der vil i forbindelse med konkretiseringen af de enkelte projekter bliver gennemført en koncentreret borgerinddragelse for disse.

Du kan læse hele forslaget til strategien nedenfor

Materiale

Senest opdateret

07.09.2020