You are here

Roskilde Sydby

Hvad er det særlige ved Roskilde Sydby og hvordan sikrer vi en sammenhængende udvikling af bydelen, så den også i fremtiden er god at bo og leve i? Det undersøger vi i en ny udviklingsstrategi.

Roskilde Sydby er med sine 8.252 indbyggere en mangfoldig og blandet bydel med en bred sammensætning af husstande, boligtyper, handel, erhverv, uddannelse og grønne områder.
Bydelen har mange kvaliteter og rummer et stort potentiale for at udvikle sig til et sammenhængende og levende område.

Men Sydbyen fremstår opdelt og med områder, der trænger til fornyet opmærksomhed. Der er brug for at skabe nye og bedre forbindelser og styrke fællesskabet på tværs af eksisterende grænser. Det fremgår af en foranalyse udarbejdet af Roskilde Kommune. Analysen undersøger, hvad der kendetegner bydelens borgersammensætning og fysiske miljø.

En udviklingsstrategi der sætter retning

Ambitionen for Roskilde Kommunes ny udviklingsstrategi for Roskilde Sydby er at skabe en mere sammenhængende, attraktiv og levende bydel.
Det er bl.a. motiveret af byrådets nye boligpolitik ‘Byer i social balance’, hvor visionen er at styrke udsatte boligområder, få stærke områder til at løfte mere og sikre at nye områder udvikles stærke og mangfoldige. 

Udviklingsstrategien skal igangsætte og lede udviklingen af bydelen over de kommende år. Det skal ske gennem inddragelse af borgerne, søsætning af nye projekter, tiltrækning af investeringer og ved at understøtte lokale og borgerdrevne initiativer. 

Følg med i udviklingen

I maj 2019 blev arbejdet med udviklingsstrategien skudt igang med en stor borgerworkshop, hvor 140 engagerede Sydby-borgere var med.
Her fik de fremmødte anledning til i fællesskab at diskutere og kortlægge, hvad der er godt og skidt ved at bo i Roskilde Sydby i dag - og udvikle ideer til, hvilke indsatser og projekter, der kan gøre Sydbyen til et endnu bedre sted at leve.

Resultaterne af workshoppen bliver bearbejdet og inddraget i det videre arbejde med udviklingsstrategien.

På borgerworkshoppen var der mulighed for at skrive sig på en interessentliste, hvor vi løbende holder alle opdateret om arbejdet. Hvis du også ønsker at blive skrevet på denne liste, kan du sende en mail til magnushn@roskilde.dk

Som en del af forarbejdet til både workshoppen og udviklingsstrategien, har Roskilde Kommune udarbejdet en foranalyse.

Roskilde Sydby - Foranalyse

Senest opdateret

02.07.2019