You are here

Anmeld rotter

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, skal du anmelde det her på siden.

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, har du pligt til at melde det med det samme. Når du udfylder anmeldelsen her på siden, får rottefængeren direkte besked og reagerer den første hverdag efter anmeldelsen inden for normal arbejdstid. Det er gratis for dig at bruge kommunens rottebekæmpelsesfirma.

Hvis du uden for åbningstid opdager rotter indendørs i beboelse eller på en fødevarevirksomhed rykker kommunens bekæmpere også ud i weekenden.  Har du set rotter udendørs og ikke kan vente til den førstkommende hverdag, må du godt indgå en aftale med en privat autoriseret rottebekæmper. I dette tilfælde afholder du selv alle udgifter forbundet med bekæmpelse af rotter. Du skal sammen med den autoriserede rottebekæmper underskrive et aftaleskema, som skal sendes til kommunen. 

Vi har netop fået et nyt IT-system, så du vil opleve at siden har ændret udseende. Der kan desuden være forsinkelser i overgangsperioden.

Anmeld rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrere i afløbsrørene
  • undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte.

Besøg af kommunen på tilsynspligtige ejendomme

Der føres kommunalt tilsyn med:

  • erhvervsejendomme med dyrehold
  • primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
  • opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Disse ejendomme vil den kommunale rottebekæmper besøge en gang om året i vinterperioden fra oktober til og med februar.

Den kommunale rottebekæmper vil sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, undersøge, om der er rotter på ejendommen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme på ejendommen, undersøger den kommunale rottebekæmper tilgængelige udendørsarealer for tegn på rotter.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen.

Hvis der er rotter iværksætter rottebekæmperen en bekæmpelse efter gældende regler.

R1- og R2-autorisation til bekæmpelse af rotter

I Danmark kræver det autorisation at bekæmpe rotter. Der findes to autorisationer:

  • R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
  • R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Når du har bestået enten R1- eller R2-autorisationskurset, kan du få din autorisation mod at betale et gebyr på 230 kr. (2021) 

Autorisationsbeviset bliver tilsendt som Digital Post.

Du kan læse mere om autorisationskurserne til rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Handleplan

I Roskilde Kommune har Klima- og Miljøudvalget godkendt Roskilde Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Roskilde Kommune.

Se handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter her.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

17.11.2020