You are here

Sådan anmelder du dit anlægs- og byggeaffald

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at byggearbejdet anmeldes korrekt. Det kan du gøre her.

Du skal bruge anmeldelsesskema samt screeningsskema for bygge- og anlægsaffald, når du anmelder asbest og byggearbejde. Skemaet skal sendes til kommunen senest 14 dage før, byggearbejdet påbegyndes. Du skal anmelde, hvis:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg eller frembringer mere end 1 tons affald.
  • Du fjerner asbestholdige materialer. Skal anmeldes uanset byggearbejdets størrelse eller affaldsmængde.
  • Du har farligt affald. Bly i maling, PCB, kemikalierester osv. skal anmeldes uanset byggearbejdets størrelse eller affaldsmængde.

 Anmeldelsen foretages på baggrund af bygningsgennemgangen. Du skal bl.a. angive i anmeldelsen, hvilke affaldstyper og -mængder, der forventes at opstå i forbindelse med arbejdet.

Ved nybyggeri skal du anmelde farligt affald her

Læs mere i vejledningspjecen Håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Senest opdateret

01.11.2019