You are here

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Det er dit ansvar som bygherre, at anmelde og aflevere dit byggeaffald korrekt til genanvendelse.

Hvis du har mere end 10 m2 eller 1 ton byggeaffald, skal du anmelde det til kommunen.

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage før, arbejdet starter. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Affald og Genbrug. Så hjælper vi dig godt i gang. 

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser. Det er det også i de tilfælde, hvor en rådgiver, entreprenør eller håndværker tager del i arbejdet. 

4 trin til korrekt håndtering af byggeaffald

Farligt byggeaffald

Indeholder dit byggeaffald materialer og kemikalier, der er skadelige for mennesker, miljø og natur, skal du uanset mængden altid anmelde det til kommunen.

Anmeld farligt byggeaffald.

Senest opdateret

19.11.2019