You are here

Skolefritidsordning - SFO

Alle elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse tilbydes automatisk - mod betaling - en plads i en Skolefritidsordning (SFO). Pladsgarantien sikrer alle elever plads i skolens SFO.

Formålet med SFO i Roskilde Kommune er at tilbyde et udviklende og stimulerende pædagogisk fritidstilbud til alle børn fra 0.-3.klasse. SFO’en er et pasningstilbud og ligger i tilknytning til de enkelte folkeskoler. Se liste over SFO'er. SFO’en fokuserer på udfordrende, kreative og fleksible læringsmiljøer ude og inde.

SFO’ens åbningstider er tilpasset skoledagen. Det betyder, at åbningstiderne er fra kl. 6.30-8.00 og 14.00-17.00 på alle hverdage.

Overgangen fra SFO til klub sker pr. 1. maj i 3. klasse.

Der foregår et pædagogisk samarbejde mellem institutionerne om overgang fra børnehave til skole/SFO, og overgang fra SFO til klub. Det tætte samarbejde medvirker til at fremme helheden i børnenes liv. Det er forskelligt fra institution til institution, hvilke aktiviteter og besøg der er tilrettelagt.

Spørgsmål og svar

 • Hvordan indmelder jeg mit barn i SFO?

  Du indmelder dit barn i SFO'en på den skole det skal gå. Indmeldelsen foregår samtidig med indskrivning til 0. klasse.

  Flytter I til kommunen, bliver dit barn ved indskrivning i skolen tilbudt en plads i SFO'en.

  Den enkelte skole/SFO afholder orienteringsmøde inden start i skole/SFO.

 • Hvad koster det?

 • Kan jeg søge om friplads?

  Økonomisk friplads

  Du kan søge om tilskud fra kommunen til betaling af daginstitution, hvis husstandens samlede indkomst ligger under en vis grænse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads.

  Læs mere og søg om økonomisk friplads.

  Socialpædagogisk friplads

  Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis barnets ophold i dagtilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og hvis betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold i dagtilbuddet.

  Ansøgningen bliver behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

  Du får ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads, ved at henvende dig til Borgerservice på borgerservice@roskilde.dk

 • Hvordan melder jeg mit barn ud?

  Udmeldelse fra SFO sker i SFO'en, eller du kan benytte selvbetjeningsløsningen (Kræver NemID).

  Ved udmeldelse af skolen kan barnet fortsætte i SFO'en til den 1. eller 15. i den næste måned.

  Ved overflytning til klub bliver børn der går i 3. klasse automatisk udmeldt.

 • Er der lukkedage?

  Ja - Roskilde Kommunes daginstitutioner, dagplejer, SFO'er og klubber har lukkedage.

  Se lukkedagene.

Kontakt

Skole og Klub
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn

Senest opdateret

02.10.2018