You are here

Skal du realisere et større byggeprojekt?

Som bygherre eller udvikler kan du her finde oplysninger om processen, som du skal igennem for at realisere dit projekt.

Inden realisering af et større byggeprojekt skal der indhentes en række myndighedstilladelser. Ud over en byggetilladelse skal der måske godkendes et vejprojekt, indhentes en tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven eller fx indhentes en spildevandstilladelse. Måske kræver projektet tilmed udarbejdelse af en ny lokalplan.

For at sikre at du tidligt i processen kan klarlægge, hvad der skal til for at realisere projektet, og for at sikre bedst mulig koordinering på tværs af afdelingerne i kommunen, har vi fået vedtaget nogle procedure for samarbejdet og udarbejdet nogle værktøjer - også til dig.

En vigtig del af proceduren består i, at der i kommunen nedsættes en fast projektgruppe til at følge dit projekt - fra du (som udvikler eller bygherre) første gang henvender sig til kommunen til der er et færdigt realiseret projekt. Projektgruppen vil bestå af de myndighedspersoner, der skal meddele de påkrævede tilladelser samt øvrige for projektet relevante personer. Der vil som udgangspunkt kun være en kontaktperson her fra kommunen, der har kontakten til udvikler/bygherre. 

Du vil tidligt i processen blive indkaldt til et opstartsmøde med kommunen for at få afklaret processen, og hvad skal der til for at få realiseret projektet.  

Der er udviklet tre værktøjer målrettet dig/udvikler/bygherre til at synliggøre proces og vejlede ift. hvordan de påkrævede myndighedstilladelser kommer i hus:

indeholder: Illustration af koordineringsprocessen

indeholder: Vejledning om hvordan div. myndighedstilladelser opnås

indeholder: Mødenotatskabelon med kontaktoplysninger mv.

Senest opdateret

09.02.2021