Søg

771 resultater for "Samarbejde med borgerne om lokalplaner"

Sortér efter:

 1. Borgerne skal hurtigere på benene

  tryghed for borgerne, det gør vi ved at sikre et bedre behandlingsforløb, et mere optimalt samarbejde ... Nogle borgere har brug for et rehabiliteringsophold efter et sygdomsforløb. Det gælder, hvad enten ... de har været indlagt på hospital eller ligget syg i eget hjem:- Vi vil forbedre borgernes oplevelse ...

  Nyheder
 2. Nyt botilbud lægger op til tæt samarbejde med regionen

  botilbud og udvider samarbejdet med Psykiatrien Øst om borgere, som både har psykiske og misbrugsproblemer. ... allerede, men når man bor dør-om-dør, giver det enestående muligheder for at udvikle samarbejdet på tværs ... psykiske sårbare borgere skal opleve deres kontakt med psykiatrien og den soci­ale indsats gennem kommunen ...

  Nyheder
 3. Roskilde Kommune inviteret med i samarbejde om Lindegården

  der gør, at de har brug for støtte i hverdagen. De tre myndigheder skal se på, hvordan borgerne på ... beboere er borgere i Roskilde Kommune, og det giver Roskilde visse forpligtelser som bopælskommune ... myndighed kan der også være forskellige fagpersoner inde over borgerens støtte og behandling. ...

  Nyheder
 4. Breve til borgere slettet efter IT-nedbrud hos KMD

  til borgere, der modtager hjemmepleje eller ydelser indenfor træning og sundhed. Nedbruddet skete i KMD’s ... af borgere. Mange kommuner bruger sundhedssystemet KMD Care, men pga. en fejl hos KMD findes der ingen back-up ... af de 82.532 filer fra 2012-2018, der er gået tabt i Roskilde Kommune. Det drejer sig ikke om borgernes ...

  Nyheder
 5. Politikere efterspørger input fra flere borgere

  med udgangspunkt i næste års budget, og nu indleder kommunen et samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen.-       ... Roskilde Kommune har igangsat et arbejde, som skal sikre, at borgerne i fremtiden bliver inddraget ... endnu mere. Den seneste måned er borgerne blevet taget en tur med i politikernes maskinrum ...

  Nyheder
 6. Borgere kan nu vælge fast læge på plejecenteret

  borgere på plejecentrene. Og det er vigtigt at understrege, at det kun er et tilbud. Det er helt ... frivilligt, om vores borgere vil skifte læge, men jeg tænker, flertallet vil opleve det som en fordel, siger ... Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og fortsætter:- Borgerne kan få en bedre ...

  Nyheder
 7. Udsatte borgere får 6.8 mio. kr. af A.P. Møller-fond

  der udvikles med, for og af mennesker med psykisk sårbarhed i samarbejde med frivillige. Der opstilles i alt 26 ... Det nyskabende projekt MakersCorner giver udsatte borgere, fx med psykiske lidelser, et fællesskab ... med iværksættere og frivillige DIY-typer. I stedet for et opholdssted, hvor de udsatte borgere kun møder hinanden, ... Permalink Af: Lars Hansen, 22. Juni 2016- 15:50 Kan vi være enige om, at det Kan vi være enige om ... hej jeg syntes det er svært,ar finde ud af hvordan man kan søge om de midler der er tale om,hvad gør ...

  Nyheder
 8. Endelig vedtagelse lokalplantillæg 1 lokalplan 253 manøvrebane

  www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk ... Roskilde Plan- og Teknikudvalg har på sit møde den 14. januar vedtaget tillæg 1 til lokalplan nr. ... 253 for manøvrebane endeligt. Lokalplanen har været offentlig fremlagt fra den 8. oktober 2018 ...

  Afgørelser
 9. Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C

  Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger ... 1 til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C. Lokalplanen har været offentlig fremlagt fra den 25. maj ... til den 22. juni 2018. Formålet med tillæg 1 til lokalplan 571 er at give mulighed for, at der kan bygges ...

  Afgørelser
 10. Tillæg 1 til eksisterende lokalplan 245 ved Frederiksborgvej

  www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk ...   Plan- og Teknikudvalget har på sit møde den 15. maj 2018 vedtaget tillæg 1 til lokalplan 245 ... for et område ved Frederiksborgvej. Lokalplanen har været offentlig fremlagt fra den 19. januar – 16. marts 2018 ...

  Afgørelser

Sider