Søg

33104 resultater

Sortér efter:

 1. udkast_byradets_modeplan_2014_-_1._kvt.pdf

  > Pkt. 250 Byrådets mødeplan 2014 Sagsnr. 237317 Byrådet Åbent punkt Resume Byrådet skal vedtage mødeplanen for 2014. Beslutningskompetence Byrådet Sagsfremstilling Mødeplan for byrådet skal jf. Styrelseslovens § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert ...

  Dokument
 2. resultater_i_roskilde_-_opfolgning_2013.pdf

  > Pkt. 251 Resultater i Roskilde- opfølgning 2013 Sagsnr. 239364 Byrådet Åbent punkt Resume Opfølgning på ”Resultater i Roskilde” har været til høring i fagudvalgene og forelægges til godkendelse. Beslutningskompetence Byrådet Sagsfremstilling ...

  Dokument
 3. status_for_innovationspilotprojektet_zebrabyer_byradet_oktober_2013.pdf

  > Pkt. 257 Status for byrådets innovationsspor Sagsnr. 210317 Byrådet Åbent punkt Resume Status for byrådets innovationsspor forelægges med indstilling om, at byrådet i begyndelsen af 2014 tager stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med ...

  Dokument
 4. status_pa_innovationsprojektet_en_indgang_for_alle_unge_ift._uddannelse_og_job.pdf

  > Pkt. 257 Status for byrådets innovationsspor Sagsnr. 210317 Byrådet Åbent punkt Resume Status for byrådets innovationsspor forelægges med indstilling om, at byrådet i begyndelsen af 2014 tager stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med ...

  Dokument
 5. likviditetsudviklingen_2013.pdf

  > Pkt. 378 Orientering om likviditet pr. 31. august 2013 Sagsnr. 231528 Økonomiudvalget Åbent punkt Resume Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2013. I bilag er ...

  Dokument
 6. likviditetsudviklingen_2013.pdf

  > Pkt. 378 Orientering om likviditet pr. 31. august 2013 Sagsnr. 231528 Økonomiudvalget Åbent punkt Resume Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2013. I bilag er ...

  Dokument
 7. implementeringsplan.pdf

  > Pkt. 379 Orientering om implementeringsplan- Partnerskabet for offentlige grønne indkøb Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt Resume Økonomiudvalget besluttede den 6. marts 2013, punkt 103, at melde Roskilde Kommune ind i Partnerskab for ...

  Dokument
 8. implementeringsplan.pdf

  > Pkt. 379 Orientering om implementeringsplan- Partnerskabet for offentlige grønne indkøb Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt Resume Økonomiudvalget besluttede den 6. marts 2013, punkt 103, at melde Roskilde Kommune ind i Partnerskab for ...

  Dokument
 9. besvarelse_af_revisionsberetning_2012.pdf

  > Pkt. 382 Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2012 Sagsnr. 238955 Økonomiudvalget Åbent punkt Resume Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2012. Beslutningskompetence Byrådet ...

  Dokument
 10. beskaeftigelsesplan_2014_tredje_udkast.pdf

  > Pkt. 385 Beskæftigelsesplan 2014 Sagsnr. 236038 Økonomiudvalget Åbent punkt Resume Udkast til Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Roskilde har været i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland og ...

  Dokument

Sider