You are here

Spildevandsrensning - minimumsfrist og afdragsordning

Ved forbedret spildevandsrensning kan der søges om en minimumsfrist og tilbud om afdragsordning

Ansøgning om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning for spildevandshåndtering og tilslutningsbidrag. Hvis din samlede husstandsindkomst er under 303.600 kr (beløbet forhøjes med 22.500 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år) kan du søge om at få en afdragsordning for spildevandshåndtering og tilslutningsbidrag. Nedenstående skema ’Ansøgning om afdragsordning’ udfyldes og sendes til Roskilde Kommune på spildevand@roskilde.dk eller med post til Roskilde Kommune.

Ansøgningsskema:

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Indsend ansøgningsskema

Senest opdateret

28.09.2018