You are here

Stadsarkivet

Roskilde Stadsarkiv er et såkaldt myndighedsarkiv, som modtager og opbevarer kommunens myndighedsarkivalier – til brug for offentligheden, myndigheder og ved forskning.

Alle borgere kan bestille myndighedsarkivalier fra Roskilde Kommune, herunder også de tidligere Gundsø og Ramsø Kommune. Stadsarkivet rummer derfor også de gamle sognekommunale arkivalier fra før kommunalreformen i 1970.

Samme år blev de fleste af Roskilde Købstadskommunes arkivalier fra tiden før 1930 afleveret til Statens Arkiver - nu Rigsarkivet. Disse arkivalier kan ses på Rigsarkivets læsesal i København. Alternativt kan de fremsøges på Rigsarkivets hjemmeside.

Roskilde Stadsarkiv har åbent for personlig henvendelse tirsdag og torsdag kl. 10-15. Du kan også ringe på 46 31 50 95 eller maile til stadsarkiv@roskilde.dk. Det er nødvendigt at rekvirere materialet 4-5 dage inden fremmødet, da papirarkivalier først skal hentes hjem fra fjernarkiv.

Stadsarkivet har fælles læsesal med Roskilde Lokalhistoriske Arkiv i underetagen på Roskilde Bibliotek på Dronning Margrethes Vej 14.

Spørgsmål og svar

 • Hvad gør jeg, hvis vi skal holde skolejubilæum og der er skolekammerater jeg ikke kan finde?

  Hvis du har gået på en kommuneskole (folkeskole) i Roskilde, Ramsø eller Gundsø Kommuner, så har du mulighed for at få en kopi af eksamensprotokollen. Dog kun med navne og fødselsdatoer.

  Hvis du har taget en afsluttende eksamen efter 1975 findes materialet ikke i protokoller, men i løsblade som ikke er klasseopdelt. I dette tilfælde vil du oftest skulle kontakte skolen, med mindre skolen er nedlagt. Spørg eventuelt i stadsarkivet først.

 • Hvad gør jeg, hvis mit eksamensbevis fra folkeskolen er blevet væk?

  På stadsarkivet findes de fleste eksamensprotokoller og eksamensbeviser fra nuværende og tidligere folkeskoler i Roskilde Kommune (og de tidligere Ramsø og Gundsø Kommuner).

  Ud over dit navn og fødselsdato, skal vi bruge oplysninger om hvilket år du tog din eksamen, samt fra hvilken skole.

 • Må jeg fotografere arkivalier?

  Du er velkommen til at affotografere alt tilgængeligt materiale med dit håndkamera.

  Hvis du har fået tilladelse til at benytte utilgængeligt materiale, kræver det, at du også har fået kopieringstilladelse, for at du må affotografere arkivalierne. Og i dette tilfælde må du kun affotografere præcis de oplysninger, du har fået tilladelse til at se. 

 • Hvor finder jeg Stadsarkivets læsepladser?

  Du skal henvende dig på Stadsarkivets læsesal i lokalhistorisk afdeling på Roskilde Bibliotek.

 • Hvordan bestiller jeg arkivalier til gennemsyn?

  Hvis det er arkivalier der er omfattet af 20-års eller 75-års tilgængeligheden, henvender du dig i stadsarkivet enten via mail til stadsarkiv@roskilde.dk, via telefon 46 31 50 95 eller personligt på læsesalen i åbningstiden. 

  Hvis arkivalierne er yngre end 20 år, skal du henvende dig i den afdeling der har haft sagen, og søge om aktindsigt. 

  Hvis du ønsker at se et arkivalie der indeholder personlige oplysninger, som er omfattet af tilgængelighedsreglen på 75 år, men før de 75 år er gået, skal du søge om dispensation herfor.

  Spørg herom i stadsarkivet. 

 • Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil finde oplysninger om en borgerlig vielse foretaget i Roskilde?

  Borgerlige vielser foretaget i Roskilde Kommune kan findes i borgerlige ægteskabsbøger.

  Roskildes ægteskabsbøger bliver afleveret til Rigsarkivet når de er 50 år gamle. Man skal derfor kontakte Rigsarkivet i København for at se borgerlige vielser foretaget i Roskilde Kommune.

  På Rigsarkivet kan du se:

  • Ægteskabsbog (duplikat) for Roskilde Købstadskommune (1923 - 1970)
  • Ægteskabsjournal for Roskilde Købstadskommune (1923 - 1970)

Senest opdateret

28.09.2018