You are here

Størrelser på beholdere

Det kan være nyttigt at kende størrelsen på dine beholdere. Derfor har vi her samlet en oversigt over de beholderstørrelser, vi har til rådighed.

Som udgangspunkt har hver husstand med egen affaldsløsning tre beholdere til det genanvendelige affald og til restaffaldet. 

  • 240 liter 2-delt beholder til genanvendeligt glas- og metal (mørkegrå)
  • 240 liter 2-delt beholder til rest- og madaffald (mørkegrå)
  • 140 liter beholder til genanvendeligt papir og karton (grøn)

 

Senest opdateret

28.10.2019