You are here

Roskilde Sydvest

Roskilde Kommune afvikler i tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland en arkitektkonkurrence om udvikling af Roskilde Sydvest. I marts vil der være beboerinddragelse i form af små borgervandringer.

Roskilde Byråd vedtog i 2018 ”en boligpolitik i social balance”, der bl.a. fokuserer på at løfte Roskildes udsatte boligområder. Æblehaven/Rønnebærparken er Roskildes største udsatte boligområde, og har de seneste år været inde i en positiv udvikling. Den udvikling skal nu understøttes af en ambitiøs byomdannelse i og omkring Æblehaven/Rønnebærparken. Første skridt er en arkitektkonkurrence for bydelen Roskilde Sydvest med tre fokusområder:

  • Udvikling af centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken med nyt sundhedshus, nyt kvarter- og spisehus og lejlighedsbyggeri.
  • Udvikling af trafikforløbet foran Æblehaven/Rønnebærparken med et nyt vejforløb og rekreative byrum.
  • Udvikling af et nyt parkforløb gennem bydelen med i alt ca. 30.000 m2 ny park.

Arkitektkonkurrencen skal vise, hvordan Roskilde Sydvest kan tilføres attraktive boligområder med gode rammer for lokale fællesskaber, rekreative grønne områder og funktioner, der skaber byliv og aktivitet. Området skal åbnes op og de mange skjulte kvaliteter skal gøres synlige, til gavn for både nuværende beboere, tilflyttere og besøgende.

Konkurrencen afvikles i et tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland og de lokale afdelingsbestyrelser, som repræsenterer Æblehaven/Rønnebærparkens beboere.

Borgervandringer for lokale og andre interesserede
Både før og efter arkitektkonkurrencen vil der finde borgerinddragelse sted, så der tages højde for lokale forhold og alle idéer til byomdannelsen kommer med i processen. I starten af marts 2021 afholdes der borgervandringer i området i små coronasikre grupper. Her kan lokale og andre interesserede høre mere om arkitektkonkurrencen og give deres besyv med. Borgervandringerne afholdes lørdag d. 6/3-2021 på følgende tidspunkter:

  • Kl. 10.00-10.45
  • Kl. 11.00-11.45 
  • Kl. 12.00-12.45
  • Kl. 13.30-14.15
  • Kl. 14.30-15.15
  • Kl. 15.30-16.15 

Der er nu lukket for tilmelding til borgervandringerne.

Forslag, idéer eller spørgsmål
Har du  forslag, idéer, eller spørgsmål til arkitektkonkurrencen er du velkommen til at skrive til projektleder Nikolaj Avlund på nikolajam@roskilde.dk

Foreløbig overordnet tidsplan for udviklingen af Roskilde Sydvest

Marts 2021: Borgerinddragelse
April-Sep. 2021: Afvikling af arkitektkonkurrencen
Sep. 2021: Vinder af arkitektkonkurrence kåres
Sep-dec 2021: Videreudvikling og projektering af vinderforslag
2022: Udarbejdelse og vedtagelse af ny lokalplan, delprojekter i parkforløb.
2023-2024: Byggeri af nyt børnehus, delprojekter i park- og trafikforløb.
2025: Nybyggeri på centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken

Kontakt
Projektleder Nikolaj Avlund, mail: nikolajam@roskilde.dk eller tlf. 23 62 08 23.

Materiale

Funktionsprogram

Funktionsprogram for Roskilde Sydvest

Roskilde Kommune har inden arkitektkonkurrencen udarbejdet et funktionsprogram, der beskriver målsætninger og fokusområder i arkitektkonkurrencen. Funktionsprogrammet danner grundlag for det endelige konkurrence-program, som offentliggøres ved konkurrencestart.

Funktionsprogram_050221.pdf

Senest opdateret

05.03.2021