You are here

Fors A/S (Tidligere Roskilde Forsyning)

Betonvej 12
4000 Roskilde
Administration Eksterne
Tlf 70 20 20 66
E-mail fors@fors.dk

Fors A/S løser forsyningsopgaver i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde.

Fors A/S leverer vand og fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald.

Hvilke ydelser leverer Fors A/S i Roskilde Kommune?

  • Forsyning med fjernvarme, vand og spildevand.
  • Drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.
  • Planlægning, projektering og udførelse af anlægsopgaver.
  • Opkrævning af forbrugsafgifter.