You are here

Jette Henning

Byrådsmedlem (A)
Afdeling Byrådet
Tlf 28 14 78 28

Parti: Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter i Roskilde Kommune:

  • Skole- og Børneudvalget - formand

Andre politiske poster:

Medlem af Musikbyudvalget - AlleTiders Musikby

Medlem af Følgegruppen for en boligpolitik i social balance

Bestyrelsesformand for FGU-Skolen Øst (Høje-Taastrup, Greve, Lejre, Roskilde, Solrød)

Suppelant KL delegeret møde

 

 

Stilling:

Født: 1967