You are here

Job og Kompetencer

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

I Job og Kompetencer yder vi virksomhedsservice. Vi står vi klar med rådgivning og hjælp til virksomhederne i området. Vores opgave er bl.a. at medvirke til, at de rekrutterer kvalificeret arbejdskraft, og vi arbejder derfor på at etablere et tæt samarbejde med virksomhederne i Roskilde Kommune.

Har din virksomhed brug for arbejdskraft, står vores kompetente virksomhedskonsulenter klar til at hjælpe. Jobcentret har kendskab til jobsøgere fra alle brancher. Det koster ikke noget for virksomhederne at henvende sig, og vi hjælper gerne med udformning af stillingsannoncer.

I Job og Kompetencer yder vi også rådgivning omkring ansættelser på særlige vilkår, dvs. virksomhedspraktik, løntilskudsjob, voksenlærlingeordningen, fleksjob, mentorordningen og ansættelse med løntilskud (tidl. skånejob). Vi rådgiver også om hvordan virksomheden kan fastholde medarbejdere med længerevarende sygdom, hyppig sygefravær af kortere varighed og med risiko for nedslidning.

Ring til en virksomhedskonsulent på tlf. 46 31 30 00 hvis du vil vide mere.

Job og Kompetencer (Leder: Birgit Zak) er en del af Jobcenter Roskilde.

EAN nr. Jobservice 579 800 793 3944
EAN nr. A-dagpengeteam 579 800 793 4835
EAN nr. Den Rummelige Virksomhedsuddannelse (DRV) 579 800 793 6105
EAN nr. Læge- og tolkeregninger 579 800 793 6471