You are here

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Afsnittet yder tilbud til de borgere, der får udbetalt en midlertidig forsørgelsesydelse i form af kontanthjælp fra kommunen. Formålet er at bringe dem i stand til at forsørge sig selv. Afsnittet arbejder i bred forstand ud fra målsætninger om et mere rummeligt arbejdsmarked.
 
Leder: Lena Kethmer.

EAN nr. 579 800 793 6266