You are here

Bistrup Bakke 5
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 66 20

Beskæftigelsestilbuddet Job og Udvikling – Fønix udvikler og afklarer sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaring, som vurderes at være i risiko for at blive langtidssygemeldte og at miste deres arbejde.

Fønix består af psykologer, ergo- og fysioterapeuter, jobkonsulenter, psykiatere, arbejdsmediciner og administrative.

Der leveres en tidlig tværfaglig og koordineret indsats. Omdrejningspunktet for arbejdet er den virksomhedsrettede indsats.

Samtidig kan Fønix tilbyde borgerne individuelle samtaler, kurser i tackling af sygdom kombineret med fysisk aktivitet, og konkret hjælp til at udarbejde en og følge en tilbagevendingsplan til arbejde.

For yderligere oplysninger kontakt Cecillia Christiansen, administrativ på tlf. 46 31 66 22, mail cecilliasc@roskilde.dk

EAN nr. 579 800 793 4989