You are here

Koglerne

Skovbrynet 1
4040 Jyllinge
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 86 70

Koglerne er et botilbud til 20 svært fysisk handicappede voksne. Målgruppen omfatter yngre beboere med betydeligt fysisk handicap. De fleste brugere anvender el-kørestole.

Formålet med Koglerne er at opfylde voksne yngre svært fysisk handicappedes behov for ophold i egen individuel og selvstændig bolig suppleret med valgfrit tilbud om dagbeskæftigelse.

Koglerne er en socialpædagogisk funderet enhed, der rummer mulighed for længerevarende ophold for beboere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne har behov for omfattende støtte og hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg, behandling og andet.

Målgruppe: Voksne fysisk handicappede
Aldersgruppe: Fra 18 år
Antal pladser: 20 botilbudspladser