You are here

By, Kultur og Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

By, Kultur og Miljø består af følgende afdelinger:

Kultur og Idræt
Veje og Grønne områder
Plan og Udvikling
Miljø og Byggesag
Bibliotek og Borgerservice
By, Kultur og Miljø, sekretariatet

Medarbejderne i driften er samlet på Materielgården.

Direktør: Martin Holgaard

By, Kultur og Miljø har følgende opgaver:

- Byggesagsbehandling 
- BBR 
- Byggestyring

Vej- og parkdrift 
- Vejmyndighed 
- Trafikplanlægning 
Byggemodning

- Natur
- Vandmiljø
- Miljøtilsyn og godkendelser 
- Miljøstyring 
- Naturbeskyttelse
- Naturpleje 
- Råstoftilladelser 
Renovation/Affald

- Taxa-administration  

- Biblioteksvirksomhed
- Kulturelle aktiviteter
- Folkeoplysende virksomhed, herunder tilskud til foreninger
- Idrætsområdet, herunder udvikling af lokale idrætsmiljøer og idrætsskoler

- Byudvikling 
- Byfornyelse 
- Kommuneplanlægning 
- Lokalplanlægning 
- Landzonesager