You are here

Maria Tvarnø

Integrationschef
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Integration
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Chef i området Integration, der varetager den overordnede integrationsindsats, herunder modtagelse og integration af nytilkomne flygtninge.