You are here

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Hvilke serviceydelser leverer Miljø?

  • Miljøgodkendelser, miljøtilsyn og bistand til miljøstyring af virksomheder og landbrug
  • Myndighedsopgaver vedrørende jordforurening, miljøgener, vandforsyning, vandløb, råstoffer og spildevand
  • Naturforvaltning og vandløbsvedligeholdelse
  • Miljøvurdering af planer, aktiviteter og anlæg

Miljø vil bidrage til, at virksomheder og borgere i Roskilde Kommune indretter deres aktiviteter på en natur- og miljømæssigt forsvarlig og bæredygtig måde.

Afdelingen medvirker til at fastsætte og gennemføre de natur- og miljømæssige mål i kommuneplanen, spildevandsplanen og vandforsyningsplanen.