You are here

Miljø og Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Leder: Myndighedschef Kim Dahlstrøm

Miljø og Byggesag leverer blandt andet følgende serviceydelser:

  • Administration af taxiloven
  • Ekspedition af forespørgsler om ejendomsoplysninger
  • Byggesagsbehandling
  • BBR
  • Udstykningssager
  • Miljøgodkendelser, miljøtilsyn og bistand til miljøstyring af virksomheder og landbrug
  • Myndighedsopgaver vedrørende jordforurening, miljøgener, vandforsyning, vandløb, råstoffer og spildevand
  • Vandløbsvedligeholdelse
  • Miljøvurdering af planer, aktiviteter og anlæg.

Byggesager:

Har du spørgsmål om byggeri kan du sende en mail direkte til:

byggesag@roskilde.dk eller ringe på tlf. 46 31 00 00

Telefontider:
Mandag - onsdag   kl. 08.00 - 15.00
Torsdag                kl. 10.00 - 17.00
Fredag                  kl. 08.00 - 14.00

Personlig henvendelse:
Kan kun sker efter aftale, på rådhuset, Rådhusbuen 1:
Mandag - torsdag   kl. 10.00 - 15.00
Fredag                  kl. 10.00 - 14.00