You are here

Økonomi og Ejendomme

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Vicekommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Økonomichef: Kirsten Thune

Opgaver

Økonomi og Ejendomme varetager opgaverne i forbindelse med udarbejdelse af kommunens samlede budgetter og regnskaber samt udvikling af økonomistyring:

  • Budget for nyt budgetår forberedes og vedtages af Økonomiudvalg og Byråd i oktober

  • Budgetopfølgninger for budgetåret udarbejdes og forelægges løbende for Økonomiudvalget

  • Økonomiske konsekvensberegninger i forbindelse med sager til fagudvalg og Økonomiudvalg

  • Support for kommunens administration og institutioner om økonomiopfølgning, bogføring samt den løbende daglige økonomi. Intern revision for kommunens administration og institutioner.
  • Regnskab for seneste regnskabsår udarbejdes og vedtages af Økonomiudvalg og Byråd i april/maj
  • Udvikling af økonomistyring som en del af kommunens samlede styringsværktøj
  • Budgetanalyser på udvalgte områder dels internt i kommunen og i samarbejde med andre kommuner