You are here

Østervangsskolen

Astersvej 15
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 45 07

Skoleleder: Anders Ramsing
Viceskoleleder: Kasper Broeng
Afdelingsleder: Henriette Hjorth Hald
Pædagogisk leder: Lisbeth Skovgaard Berggren

Skolen har 511 elever fordelt på 29 klasser.
Der er 3 spor på næsten alle årgange samt specialklasser.