You are here

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 46 24

Konstitueret Leder: Janet Majlund Ring

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skaber udviklingsmuligheder for mennesker. Det er en tværfaglig afdeling, der rådgiver og vejleder om børns og unges udvikling fra 0-18 år.

Vi arbejder med en tidlig og stærk koordineret indsats, der understøtter barnet/den unges trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud og skole, så de kan forblive i fællesskabet.

I PPR samarbejder vi med forældre og primære personer i barnets liv, for at skabe de bedste betingelser for barnet/den unges trivsel og udvikling.

Vi har fokus på inklusion, og på hvordan forældre, pædagoger og lærere kan understøtte børn og unges trivsel og udviklingsmuligheder i det daglige miljø.

Læs om støtte og rådgivning

PPR's hjemmeside

Se pjece om forældrekurset De Utrolige År. Kurset henvender sig til forældre med børn fra 3 - 8 år.