You are here

Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5

Plan og Udvikling er en afdeling i By, Kultur og Miljø og ledes af plan- og udviklingschef Vilfred Hvid.

Hovedtanken bag afdelingens organisering er et ønske om at sikre en tværfaglig koordinering af plan-, klima og trafikplanlægning, samt en professionel og kundeorienteret borgerbetjening.

Plan og Udviklings overordnede mål er:

 • Vi planlægger og udvikler smukke og velfungerende by- og landområder med størst mulig hensyntagen til trivsel, sundhed, miljø og klima.
 • Vi sikrer et godt beslutningsgrundlag for politikere, private og offentlige bygherrer og investorer i byggeri og infrastruktur.
 • Vi i videst muligt omfang inddrager borgerne i planlægningen.
 • Vi har et godt arbejdsklima og har mulighed for at udvikle os personligt og fagligt. 

Præsentation af de vigtigste serviceydelser:

 • Kommuneplan, bydelsplaner og lokalplaner 
 • Byudviklingsprojekter
 • Planlægning i det åbne land
 • Cykel og busplanlægning
 • Mobilitetsplanlægning
 • Landzonesager
 • Vurdering ved salg af storparceller
 • VVM-screening-redegørelser
 • Medvirken i tværgående teams og projektgrupper

Se mere om Roskilde Kommunes udviklingsprojekter her. 

Har du spørgsmål til afdelingens opgaver, kan du maile direkte til planogudvikling@roskilde.dk,  eller ringe på tlf. 46 31 35 08.

Telefontider:   

Mandag- onsdag       kl. 08.00 - 15.00
Torsdag                     kl. 10.00 - 17.00
Fredag                      kl. 08.00 - 14.00  

Personlig henvendelse på rådhuset, Rådhusbuen 1

Mandag-torsdag       kl. 10.00 - 15.00
Fredag                      kl. 10.00 - 14.00

Lokalplaner og lignende planmateriale kan hentes på rådhuset, Rådhusbuen 1.

Fakturaer skal sendes elektronisk til afdelingens EAN nr. 5798007935627.