You are here

Sct. Jørgens skole

Helligkorsvej 42 A
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 44 00

Skoleleder: Flemming Jørgensen
Viceskoleleder: Thomas Villum Jakobsen
Afdelingsleder: Betina Huniche Dohn
Pædagogisk leder: Marie Tordsson

Skolen har 573 elever fordelt på 30 klasser.
Der er 3 spor fra 0. - 9. klasse