You are here

Sekretariat for Social, Job og Sundhed er en del af direktørområdet Social, Job og Sundhed. 

Leder: Camilla Tanghøj

Vores fag- og udviklingskonsulenter har følgende funktioner for både social- og beskæftigelsesområdet:

  • Udvikling
  • Planlægning
  • Projektudvikling og projektstyring
  • Ledelsesinformation og økonomistyring
  • Formidling af lovgivning
  • Beskæftigelses- og Socialudvalget
  • Beskæftigelsesrådet
  • Handicaprådet og Brugerrådet for Sårbare Voksne.

EAN nr. 579 800 791 2697