You are here

Københavnsvej 34
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 45 50

Pædagogisk leder: Peter Mortensen
Koordinator: Jens Tuxen

Om SFO Hedegårdene

SFO Hedegårdene er pr. 24. juni 2016 fraflyttet bygningen på Københavnsvej 106c. Bygningen er overtaget af Klub Hedeboparken. SFO Hedegårdene med 145 børn er nu en del af indskolingshuset på Hedegårdenes Skole.

Vi tager udgangspunkt i, at SFOen er børnenes rum. Vi skaber mulighed for udvikling og nytænkning ved, at personalet lytter til og er opmærksomme på, hvad der rører sig i børnegruppen, og hvor det enkelte barn er i forhold til denne. Der lægges stor vægt på at opbygge gode sociale kompetencer og relationer blandt børnene gennem medinddragelse og dialog, så det enkelte barn trives. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger.

Lærere og pædagoger samarbejder i dagligdagen om børnenes læringsmål. Viden udveksles, så forældre altid kan være sikre på, at kendskabet til det enkelte barn er optimalt. Vi lægger vægt på et godt, tæt og konstruktivt forældresamarbejde.

Skolens og SFOens børnesammensætning er mangfoldig. Der er børn fra alle dele af verden. Derfor er oplevelsen af fællesskab en af kerneværdierne for SFO Hedegårdene.

Omgangsform og samvær på SFOen bygger på tillid, tryghed, tolerance, empati, respekt og nærvær i nuet.

Børnene skal opleve, at der er mange udfoldelsesmuligheder   

Børnene skal have størst mulig og reel indflydelse på SFOens dagligdag gennem medinddragelse og dialog.