You are here

SFO Østervang

Astersvej 15
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 45 23

SFO Østervangsskolen

Der har været SFO på Østervangsskolen siden 1993. I "indskolingshuset" er der SFO og undervisning for skolens 0.-3. klasser. Vi har i alt ca. 134 indskrevne børn i skoleåret 2010/2011.

Fysisk er vores beliggenhed i top, med grønne områder op til skov.

Det bliv i 2006 politisk besluttet, at SFO'en skal have kommende børnehaveklassebørn fra 2. maj. Forældre og pædagoger har i samarbejde løst denne opgave med tilfredshed. Så når børnene starter i børnehaveklasse kender de SFO miljøet og de fysiske rammer.

I SFO lægger vi vægt på at dagligdagen er tryg og udviklende.

  • Kammeratskaber og lege mellem børnene
  • Brug af idrætsfaciliteter hal, tumlesal, udearealer, boldbaner, gårdmiljøer og grønne områder
  • Brug af kreative værksteder, træ-, sy-, pc'er-, male og tegneværksteder
  • I perioder musik, dans og teater.

Mange af vores aktiviteter og samværsformer går på tværs af alder. Børnene lærer af hinanden (mesterlæren) og der opstår traditioner, som de giver videre. Vi lægger vægt på at SFO'en er et frirum, hvor der ikke er travlt, og hvor børnene leger og udvikles.

Pædagogisk leder Lisbeth Skovgaard Berggren 46 31 45 23

Afdelingsleder Margit Jürs 46 31 45 24

Forældrehenvendelser 46 31 45 25