You are here

SFO Sct. Jørgens

Helligkorsvej 42 A
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 44 24

Pædagogisk leder:
Marie Tordsson

Om SFOen:

SFO Sct. Jørgen er for alle børn i 0-3 klasse, der er tilknyttet Sct. Jørgens skole.

Der er grønne områder tæt ved sfo'en. På disse områder er der bålhuse og legearealer der må karakteriseres som gode forhold for børnene. Der er dog planer om at  prioritere skolens udearealer højere. Det betyder, at der afsættes ressourcer til at forbedre udearealerne i de næste par år.

SFO- en benytter sig endvidere af skolens boldbaner, forskellige sale, Sct. Jørgens badet ligesom vi gør brug af diverse faglokaler.

Der er i alle afdelingerne klassedelte børnegrupper, hvilket betyder at børnene i SFO tiden følger deres klasse. Til den enkelte klasse er der tilknyttet en klassepædagog, og denne person varetager forældresamarbejdet og samarbejdet med klasselæreren.

Aktiviteter

Vi tilbyder forskellige aktiviteter og projekter, som børnene kan melde sig til. I de fleste tilfælde er det valgfrit for børnene at deltage, da det er deres fritid. Til enkelte aktiviteter forventer vi dog at alle børn/hele klassen deltager.

Forældresamarbejdet

Vi prioriter et godt og åbent samarbejde med forældrene. Det er en vigtig forudsætning for, at barnet trives hos os. Derfor gør vi meget for at inddrage forældrene i deres barns trivsel i dagligdagen. Det foregår ved en hurtig snak på gangen, ved forældresamtaler sammen med undervisningsdelen og til egentlige forældresamtaler. Til disse samtaler er der afsat god tid til i en tryg atmosfære at drøfte mere alvorlige problemer.

I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I ønsker at drøfte noget med os. Ligeledes vil vi komme til jer, hvis vi er bekymret for jeres barns udvikling. Det er vigtigt at forældre og personale har et godt og tillidsfuldt samarbejde. Herved kan vi sammen gøre det bedste for børnene.

Pædagogisk målsætning

SFO Sct. Jørgen er én pædagogisk og driftsmæssig enhed. Vi arbejder ud fra en fælles pædagogisk målsætning: Dokumentation, medansvarlighed og venskaber.

Udmøntningen af målsætningen og det pædagogiske arbejde, er afhængig af sammensætningen i børne- og personalegruppen.

Vi lægger vægt på, at det er børnenes fritid vi er så privilegerede at forvalte. Kombineret med målrettede pædagogiske aktiviteter mener vi, at vi er med til at understøtte og udvikle barnet.

SFO Sct. Jørgens pædagogiske målsætning er nærmere beskrevet i vores virksomhedsplan. Den kan du finde på Sct. Jørgens Skoles hjemmeside: www.sctjorgensskole.roskilde.dk