You are here

SFO Vor Frue

Vor Frue Hovedgade 67
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 44 91

Vor Frue SFO er en lille hyggelig SFO i naturskønne omgivelser i landsbyen Vor Frue et par km. syd for Roskilde. Vi bor i skønne omgivelser med naturlegeplads, sø og voliere, skov, fodboldbane og mange andre ting. 

Vor Frue SFO blev etableret i 1996 efter at have været et fritidscenter med fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub. SFOen har i dag sine egne lokaler, som ligger i den tidligere lærerbolig i tilknytning til skolen. Der er gennem SFOens lange eksistens sket en stor udvikling af lokalernes udseende og indretning, og det vil der forhåbentlig stadigvæk være. Lokalerne skal gerne give mulighed for leg og aktivitet. 

I Vor Frue SFO vil vi støtte børnene i deres udvikling, så de kan blive velfungerende, engagerede og selvstændige mennesker, som kan virke i et demokratisk samfund. 

Vi har især valgt at lægge vægt på:

  • børnenes sociale relationer og venskaber
  • at udvikle deres nysgerrighed
  • give dem nye og anderledes oplevelser
  • støtte børnenes medindflydelse, bl.a. når det gælder valg af aktiviteter
  • hjælpe dem med at udvise ansvarlighed
  • øge deres selvhjulpenhed 

Denne udvikling skal ske med respekt for det enkelte barn i en gruppe, men også barnets respekt overfor gruppen. 

Derudover skal vi i vores aktiviteter og færden respektere og inddrage de værdier, som pædagogerne og lærerne har valgt som det, SFO og skole vil kendes for.  

Se i øvrigt SFOens SFOens hjemmeside: www.vorfrueskole.roskilde.dk