You are here

Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Direktør: Ane Kristine Christensen

Send en sikker post til Skole og Børn (borger.dk)

Skole og Børns overordnede opgave

Skole og Børn betjener Skole- og Børneudvalget. I sager om tvangsanbringelse af børn betjener Skole og Børn, Børn og Unge-udvalget.

Opgaver i Skole og Børn

Dagtilbud betjener dagplejen, vuggestuer, børnehaver, og børnehuse.

Skole og Klub betjener folkeskolerSFO'er, klubberungdomsskole samt TCR (Tiendeklasse Center Roskilde).

Børn og Unge har ansvar for rådgivning og hjælp til børn, unge og familie med særlige vanskeligheder.

Skole og Børnesekretariatet er en enhed med tværgående funktioner i Skole og Børn.

Ledelsen i Skole og Børn

Direktør Ane Kristine Christensen (Ansvarsområde: Det samlede direktørområde )
Sekretariatschef: Helle Strandmark (Ansvarsområde: Skole- og Børnesekretariatet)
Dagtilbudschef: Christina Breinholt Schou (Ansvarsområde: Dagtilbud)
Skolechef: Søren Kokholm  (Ansvarsområde: Skole og Klub)
Børn, Unge og PPR-chef Kristina Mikkelsen. (Ansvarsområde: Børn, Unge og PPR)