You are here

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Sekretariatschef: Helle Strandmark

Sekretariatet har tværgående funktioner i direktørområdet Skole og Børn.

Sekretariatet løser opgaver inden for økonomi, udvikling og planlægning i tæt samarbejde med ledelse og institutioner i Børn og UngeSkole og Klub, samt Dagtilbud.

Herudover er der tæt samarbejde med blandt andet HR og Økonomi og Ejendomme

Skole- og Børnesekretariatets ansvarsområder/kerneområder:

  • Udvalgsbetjening for Skole- og Børneudvalget
  • Økonomistyring og -planlægning
  • Koordination af information og kommunikation.
  • Tovholderfunktion og projektledelse i forhold til projekter, analyser og administrative opgaver inden for direktørområdet.