You are here

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Socialchef: Joy Torpdahl

Sundheds- og Omsorgschef: Jessie Kjærsgård

Social

Sundhed & Omsorg

Sundhed og Omsorg består af Myndighedsservice, samt Hjemmeplejen ude, Hjemmeplejen inde, kostområdet, træning, hjælpemidler og sundhedscentret.

Myndighedsservice visiterer til personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp, ældre- og handicapegnede boliger samt plejeboliger.

Hjemmepleje og Ældre hjælper blandt andet med personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp, hjemmesygepleje samt mad til ældre og handicappede.

Plejen til ældre- og handicappede er organiseret i 2 områder:

Hjemmeplejen inde

Til Hjemmeplejen inde hører Kommunens plejecentre. Endvidere er tilknyttet hjemmeplejeområdets demenskoordinatorer.

Hertil kommer Seniorhøjskolen Æblehaven.

Hjemmeplejen ude

Til Hjemmeplejen ude hører en række hjemmeplejegrupper.

  • Jyllinge
  • Team Nord
  • Gadstrup
  • Roskilde Midt
  • Æblehaven
  • Margrethekær
  • Fælles nat/aften bymidte

Madservice

Madservice består af 6 køkkener.

Hjælpemidler

Træning

Sundhedscenter