You are here

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Afsnittet følger op på sygedagpengesager og samarbejder med Job og Udvikling - Fønix. Kompetencen til at bevilge personlig assistance efter Lov om Handicappede i erhverv er her.

Leder: Dorthe Mieritz.

EAN nr. 579 800 793 8062