You are here

Ørstedvej 63B
4130 Viby Sj.
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 85 79
Hjemmeside http://rusk.nu

Ungdomsskoleleder: Kenneth Sørensen