You are here

Navervej 16
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 75 50 98

Materielgården udfører mange af de kerneydelser, som Veje og Grønne områder har ansvaret for og tager sig især af de serviceydelser, som drejer sig om vedligeholdelse og renholdelse af kommunens gader, veje, torve, pladser, parker og andre grønne områder.

Til udførelse af arbejdet har Materielgården ca. 120 - 130 medarbejdere og et antal traktorer, biler, fejemaskiner, sneryddere, græsslåmaskiner m.m.

Udover kerneydelserne udfører de også mindre entreprenøropgaver. Det kan f.eks. være på Dyrskuepladsen for Roskilde Festival, grundejerforeninger, m.m. I nogle ganske få tilfælde udfører de opgaver for private, hvis der i perionder kan være et lille overskud i kapacitet.

Materielgården tager sig af de gode råd og klager, som kommer fra kommunens borgere. Det opfattes som væsentligt, at der foregår en dialog med borgerne, så kvaliteten af arbejdet hele tiden forbedres. Hvis du derfor har ris eller ros til det arbejde, som der udføres, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du ser væltede vejafspærringer i forbindelse med vejarbejder eller lignende udenfor normal arbejdstid, må du meget gerne ringe til Materielgårdens vagtnummer 46 75  50 98.