You are here

Vor Frue skole

Vor Frue Hovedgade 67
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 44 81

Skoleleder: Anders Ramsing
Viceskoleleder: Nini Vihelmsen
 

Skolen har 117 elever fordelt på 7 klasser.
Skolen omfatter 0. - 6. klasse.