You are here

Trafikpolitikker og -planer

Trafik kræver planlægning og holdninger til, hvordan den skal være en del af vores hverdag. Her har vi samlet de planer og politikker, som er vedtaget i Roskilde Kommune.

Det overordnede mål er, at kommunen skal være kendt for en fleksibel og grøn mobilitet, der skaber de bedste rammer for det gode og sunde hverdagsliv, en effektiv pendling, en stærk detailhandel, virksomhedernes konkurrencekraft og for et alsidigt kultur- og byliv i hele kommunen.

Senest opdateret

25.01.2018