You are here

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed og tryghed frem til 2020

Roskilde Kommune ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Derfor arbejder vi på at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne, i byerne såvel som i landområder.

For at sikre, at vi anvender de fremtidige trafiksikkerhedsmidler bedst muligt, har Roskilde Kommune udarbejdet Trafiksikkerhedsplan 2014, som løber frem til 2020.

Planen blev godkendt i Plan- og Teknikudvalget den 4. december 2014.

Der er i Trafiksikkerhedsplan 2014 forslag til prioritering af de indsatsområder og projekter, der kan give mest sikkerhed og tryghed for pengene fra 2014 og frem til 2020.
Planen indeholder også kommunens målsætninger og visioner indenfor trafiksikkerhed.

I januar 2015 vil Plan- og Teknikudvalget blive forelagt forslag til prioritering af de 2,5 mio. kr., som er afsat i budget 2015 til øget trafiksikkerhed og sikre skoleveje. Alle forslag tager afsæt i trafiksikkerhedsplanen.

Læs Trafiksikkerhedsplan 2014 her

Udpegning af utrygge steder i Roskilde Kommune

I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen, inviterede vi Roskildes borgere til at fortælle om de steder på vejnettet, hvor de følte sig utrygge i trafikken.
Det er fortsat muligt at udpege lokaliteter, hvor du føler dig utryg. Skriv til veje@roskilde.dk.
 

Publikationer

Uheldsrapport 2014 - 2018

Uheldsrapport 2014 til 2018

Her kan du læse om den generelle uheldsudvikling, samt udviklingen inden for trafikantgrupper som unge, børn, cyklister mv.

Uheldsrapport 2014 til 2018

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

01.09.2020