You are here

Udbud

Her kan du se, hvilke indkøb vi udbyder lige nu.

Vores aktuelle udbud er opdelt i følgende seks kategorier:

 • Entreprise- og håndværksydelser (murer, tømrer, VVS, el mv.)
 • IT-ydelser (IT-systemer, hardware, telefoner mv.)
 • Konsulentydelser, management, beskæftigelsesydelser og HR
 • Renovation, vejvedligeholdelse og grønne områder
 • Transportydelser
 • Andre varekøb

Hvis du gerne vil se, hvilke indkøb vi udbyder for øjeblikket, skal du vælge det menupunkt, som du er interesseret i.

 

 

Udbud i Roskilde Kommune

 • Kan jeg abonnere på nye udbud?

  Hvis du ønsker at få besked, når kommunen har et nyt udbud, kan du tilmelde dig kommunens abonnement service, se knappen "abonnér" ovenfor. Det er muligt at vælge hvilke udbudsområder, der ønskes besked om. Alle indkøb som er over 500.000 kr. vil som hovedregel blive opslået på hjemmesiden.

 • Kan jeg få et overblik over udbuddene elektronisk?

  I kommunens udbudsværktøj kan du få et fuldt overblik over alle de e-udbud Roskilde Kommune har gennemført og hvilke der er aktive på nuværende tidspunkt.

 • Hvordan skal jeg sende faktura til kommunen?

  Offentlige myndigheder modtager kun elektroniske fakturaer. Alle leverandører til Roskilde Kommune skal derfor bruge elektronisk fakturering.

  Hvis jeres eget fakturasystem ikke håndterer EAN-numre, kan du sende en faktura eller kreditnota via NemHandel Fakturablanket.

 • Generelle regler for indkøb i kommunen

  Roskilde Kommune er som offentlig myndighed underlagt en række forskellige udbudsregler, når kommunen foretager sine indkøb. Reglerne findes primært i udbudsloven. 

  Formålet med reglerne er at skabe konkurrence om de offentlige indkøb, sådan at offentlige midler bliver anvendt bedst muligt. For at sikre, at konkurrencen sker på en fair og ordentlig måde, stiller udbudsreglerne bl.a. krav om, at grundlæggende principper som ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet samt ikke-diskrimination bliver overholdt.

  Det følger af udbudsreglerne, at kommunen er forpligtet til at udbyde varer og tjenesteydelser efter udbudslovens regler (EU-udbud), hvis den samlede kontraktværdi overstiger en tærskelværdi på kr. 1.558.409 i kontraktperioden. Er kontraktværdien mindre, men overstiger en tærskelværdi på kr. 500.000, er kommunen forpligtet til annoncering af indkøbet, hvis indkøbet er interessant for andre lande end Danmark. Hvis det ikke er tilfældet, skal indkøbet ske på markedsmæssige vilkår efter reglerne i udbudsloven. 

  Derudover gælder det for alle indkøb i Roskilde Kommune, uanset størrelse, at kommunens indkøbs- og udbudspolitik, der er vedtaget af byrådet, skal overholdes.

  Kommunens indkøbs- og udbudspolitik kan hentes her

  Udbudsloven kan hentes her

 • Annoncering og offentliggørelse af indkøb

  Alle de indkøb, hvor kommunen er forpligtet til at annoncere, vil blive opslået på den centrale udbudsplatform udbud.dk.  Indkøb efter udbudsloven kapitel 2 vil herudover blive offentliggjort i EU-tidende.

  Derudover vil alle indkøbene tillige være opslået her på kommunens hjemmeside, hvor er der mulighed for at abonnere på nyhedsmail, så du får besked, når kommunen skal købe inden for dit område.
   

 • Information om sociale og etiske hensyn i kommunens indkøb

  Byrådet i Roskilde Kommune har besluttet, at alle leverandører og eventuelle underleverandører skal overholde en række forskellige sociale og etiske hensyn, når kommunen handler med dem. Det er bl.a. overholdelse af menneskerettigheder og andre internationale konventioner, som er tiltrådt af Danmark.

  Se kommunens indkøbs- og udbudspolitik

  Ved indkøb af tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver skal leverandører og eventuelt underleverandører desuden overholde en arbejdsklausul, der sikrer gode løn og ansættelsesvilkår for arbejdstagerne. Desuden skal indkøb af tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver overholde en social klausul fx om ansættelse af lærlinge, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder indkøbet egnet til det.

  Kommunen har kontraktbestemmelser for sociale og etiske hensyn, som skal benyttes i alle indkøb.

  Se kontraktbestemmelser for indkøb af bygge- og anlægsopgaver

  Se kontraktbestemmelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 

Kontakt

Steen Elhede
Rådhusbuen 1 - lokale 2-125 - ny bygning 2. sal
4000 Roskilde
Afdeling Indkøb
Administration Vicekommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 40

Senest opdateret

10.09.2020