You are here

Ud i naturen

Få inspiration til vandreture, cykelture og andre udflugter i naturen.

Roskilde Kommune har lavet et oplevelseskort, der samler cykelruter, vandreruter, udflugtsmål og seværdigheder på ét fysik kort, der ikke er større, end det passer i din lomme. Du kan gratis hente kortet på et af de lokale biblioteker, på Roskilde Turistbureau på Stændertorvet og i receptionen på Roskilde Rådhus. Du kan se hente kortet her.

Brug også Friluftsguiden, hvor du kan få overblik over friluftsmuligheder og friluftsaktiviteter i Roskilde Kommune og i resten af Region Sjælland. Her kan du også downloade ruter til GPS.

Ud i naturen

Bolund

Bolund

Bolund er en særpræget halvø midt i Roskilde Fjord.

Forårsflora i Boserup Skov

Boserup Skov

Forårsfloraen er i fuld blomst i Boserup Skov i den sidste del af april, og bøgen er ved at springe ud. Boserup Skov er et af de mest besøgte naturområder ved Roskilde. Her er der både plads til friluftsliv, naturoplevelser og familiehygge.

Billede fra Salvadparken

Fjordstien

Fjordstien er en cykel- og vandresti rundt om Roskilde Fjord og Isefjord. Ruten er i alt på ca. 275 km, hvor der på nogle strækninger er separat vandrespor.

Gudernes stræde

Gudernes Stræde

Gudernes stræde er en ca. 64 km lang vandrerute fra Køge Bugt til Vellerup Vig.

Gulddysse Skov

Gulddysse Skov

I den nye skov mellem Jyllinge og Gundsømagle er der mulighed for at nyde naturen og se en nyplantet skov spire.

Gundsømagle Sø

Gundsømagle Sø

Gundsømagle Sø er et fuglereservat. Fugleværnsfonden har etableret en 800 meter lang trampesti langs den sydlige bred.

hedebostien

Hedebostien

Hedebostien tilbyder borgere i Hovedstadsområdet en grøn forbindelse på den korteste strækning, der forbinder Roskilde Fjord og Køge Bugt.

Hedeland

Hedeland

Hedeland er et stort natur- og friluftsområde med masser af aktivitetsmuligheder, blandt andet stier til vandring og cykling, naturlegeplads og minijernbane.

Himmelev Skov

Himmelev Skov

Søer, en sjælden orkidé og en 5000-6000 år gammel stenalderdysse er blot nogle af de ting, der kan opleves i Himmelev Skov.

Udsigt over Himmelsøen

Himmelsøen

Darup grusgrav har fået navnet Himmelsøen og er på vej til at blive et nyt udflugtsmål tæt på Roskilde.

Munkevejen

Munkevejen

Munkevejen er en cykelrute, der formidler historien om kristendommens indførelse i landene omkring Østersøen og betydningen for vores kultur.

Kildemosesporet

Kildemosesporet

Kildemosesporet binder eksisterende stisystemer sammen mellem landsbyerne Ågerup, Gundsølille, Hvedstrup og Herringløse.

Naturperler

Naturperler

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Roskilde Kommune udpeget en række udflugtsmål, som vi anbefaler voksne og børn, der søger oplevelser i naturen.

Lyndhøjsøerne

Lynghøjsøerne

Den tidligere Svogerslev grusgrav er blevet omdannet til et sandt naturparadis.

Ramsømagle sø

Ramsødalen

Tag på en ca. 6 km lang afmærket vandrerute gennem Ramsødalen, der er et fredet område og EU-fuglebeskyttelsesområde.

Skjoldungestierne

Skjoldungestierne

Skjoldungestierne er vandreruter, der alle går gennem Gl. Lejre. Ifølge sagnene var Lejre hjemsted for den mægtige kongeslægt Skjoldungerne.

Svogerslev Sø

Svogerslev Sø

Gå en tur rundt om Svogerslev Sø og prøv kræfter med trækfærgen ved Kornerup Å.

Badevand

Badevand

Vidste du, at der er mindst 10 steder, hvor du kan bade i kommunen? Se de 10 badevandsstationer, hvor vi løbende kontrollerer badevandskvaliteten fra 1. juni til 1. september.

fiskeguide

Fiskeguiden

I Roskildes Fiskeguide er der udpeget 16 spændende fiskepladser i kommunen.

Orienteringsruter

Orienteringsruter

'Find vej i Danmark' er et landsdækkende projekt, hvor der er opsat poster mere end 100 steder i landet.

Sundhedsspor

Sundhedsspor

Test din kondition på et sundhedsspor, som er en opmålt motionssti på 1-2,5 km.

Senest opdateret

28.11.2018