You are here

Udsatteråd i Roskilde Kommune

Rådet for udsatte borgere skal arbejde for bedre forhold for socialt udsatte i kommunen. Rådet skal blandt andet rådgive politikerne i byrådet og sikre, at socialt udsatte i bliver hørt.

En samling af 10 Roskilde-borgere sidder klar til at rådgive politikerne om alt fra misbrugsbehandling til psykisk sygdom. Sammensætningen af det nye Udsatteråd blev vedtaget på et møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. december 2018. Det nye råd består af repræsentanter for foreninger, der arbejder med udsatte til hverdag og borgere, der på forskellige måder har mærket udsatheden på egen krop.

Rådets medlemmer deler deres erfaringer og viden om socialt udsatte med politikerne. Medlemmerne har en rådgivende funktion og muligheden for at præge den lokalpolitiske dagsorden.

Medlemmerne af udsatterådet er:

Foreningsrepræsentanter:

 • Formand: Gitte Dueholm (Kafé Klaus)
 • Leni Grundtvig Nielsen (SIND)
 • Poul Struve Nielsen (Hus Forbi)
 • Carsten J. Larsen (Sand)
 • Elisabeth Riber Christensen (Netværk mod fattigdom)

Brugerrepræsentanter:

 • Næstformand: Frederik Madsen
 • Kent Verner Knudsen
 • Jørgen Berger Aafalk
 • Sophie Zeeb
 • Danny Pedersen

Suppleanter:

1. suppleant: Anne Bjerr Bräuner (Bedre Psykiatri)
2. suppleant: Alexander Kuburovic
3. suppleant: Fie Marie Bondesen (Dankbar)
4. suppleant: Pia Mikkelsen (BOSJ)

Udsatterådet mødes første gang den 22. januar 2019 til konstituerende møde.

Om Udsatterådet i Roskilde Kommune

 • 12 medlemmer: 5 brugerrepræsentanter, 5 foreningsrepræsentanter, 2 kommunale repræsentanter samt 5 suppleanter
 • Udsatterådet skal dække områderne: Misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde og beskæftigelsesområdet
 • Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Du er velkommen til at skrive til Udsatterådet, hvis du har forslag til emner, som du gerne vil have at Udsatterådet tager op.

FOTO: Jørgen Berger Aafalk, Joy Torpdahl, Sophie Zeeb, Carsten J. Larsen
Anne Bjerr Bräuner, Elisabeth Riber Christensen
Tina Boel Reugboe (områdeleder), Gitte Dueholm
Portrætter: Leni Grundtvig Nielsen, Danny Pedersen, Kent Verner Knudsen, Poul Struve Nielsen

Referater fra møder i Udsatterådet

Senest opdateret

02.07.2020