You are here

Udvalg om nedbringelse af sygefravær (§ 17 stk. 4)

Ved budgetforliget for 2019 besluttede forligsparterne, at der skal nedsættes et §17, stk.4 udvalg for nedbringelse af sygefravær i Roskilde Kommune, som skete ved bryådsbeslutning af den 22.1.2019

Udvalget vil afholde møder den 25. febraur, 26. april og 11. juni 2019 og afrapporterer i forbindelse med budgetlægningen for 2020.
Udvalgets arbejde bliver at fremkomme med forslag til, hvilke indsatser Roskilde Kommune bør iværksætte på de kommunale arbejdspladser til nedbringelse af sygefraværet på arbejdspladserne i Roskilde Kommune. Forvaltningen ønsker i den forbindelse at pege på, at der også bør drøftes, hvorledes en fastholdelse af et allerede lavt sygefravær på arbejdspladserne kan ske.
Repræsentationen i udvalget ud over den politiske repræsentation bliver af 3 repræsentanter af medarbejdersiden i HMU. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) repræsenteres ved at et af HMU repræsentanterne er fra FH.

For også at få inspiration fra det private erhvervsliv reserveres herudover en plads til DI. Samtidig ønskes der også forskningsmæssig input, hvorfor der også lægges op til, at der reserveres en plads til Nationalt Center for Arbejdsmiljø.

Endelig deltager Kommunaldirektøren og HR- og Sekretariatschefen i møderne. Repræsentationen i udvalget udvides med en repræsentant fra Arbejdsmiljønet.

Der udbetales ikke særskilt vederlag til de udpegede byrådsmedlemmer.

Medlemmer:

  • Henning Sørensen (A)
  • Tina Boel (F)
  • Jette Tjørnelund (V)
  • Henrik Bjørnskov
  • Jeanne Heskjær (FOA)
  • Rune Kent
  • Andreas Holtermann
  • Jakov Scharff - DI
  • Thomas Hermann - COOP

 

 

Dagsordener og referater fra udvalget

Senest opdateret

25.04.2019